• afe68ff8-9614-4e44-bfdd-939e371afdea
  • afe68ff8-9614-4e44-bfdd-939e371afdea
  • afe68ff8-9614-4e44-bfdd-939e371afdea

คู่มือการเดินทางของลี่เจียง

ลี่เจียงเมืองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานของจีนได้รับการชุมทางถนนสายไหมและถนนชาม้าสำหรับประวัติความเป็นมานานมาก แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และภูมิทัศน์ธรรมชาติทำให้เมืองกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในประเทศ